Έρευνα

Μια σημαντική λειτουργία του Κέντρου είναι οι ερευνητικές του δραστηριότητες με πιο σημαντική την μεταφραστική έρευνα. Η μεταφραστική έρευνα είναι μια προσπάθεια να συνδυαστούν οι πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στα εργαστήρια με την εφαρμογή τους στην κλινική.

Επιγενετική
Καρκίνος του πνεύμονα
Γλοιοβλάστωμα
Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας
Καρκίνος κεφαλής & λαιμού