Έκφραση γονιδίου και ανάλυση μετάλλαξης σε όγκους γλοιοβλαστώματος: ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

Ειδικοί Στόχοι


1. Μοριακό προφίλ όγκων γλοιοβλαστώματος

Ο πρώτος στόχος αυτής της ερευνητικής πρότασης αφορά το μοριακό προφίλ όγκων ή βιοψιών που προέρχονται από ασθενείς με γλοιοβλάστωμα. Οι τυπικές κλινικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν χειρουργική επέμβαση ή βιοψία θα εφαρμοστούν για μια ομάδα ενηλίκων ασθενών με γλοιοβλάστωμα. Για κάθε δείγμα που λαμβάνεται, ένας συνδυασμός τεχνικών όπως ανοσοϊστοχημεία, ποσοτική PCR σε πραγματικό χρόνο, μετάλλαξη και επιγενετική ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί για τον ακριβή προσδιορισμό της έκφρασης καθώς και της κατάστασης μετάλλαξης των καθιερωμένων βιοδεικτών σε όγκους γλοιοβλαστώματος και αποκάλυψη μοριακών χαρακτηριστικών και σηματοδότησης μονοπάτια που ενεργοποιούνται για τον όγκο κάθε ασθενούς.

 

2. Παρακολούθηση και διαχείριση ασθενών με γλοιοβλάστωμα από εξωσώματα αίματος

Ο δεύτερος στόχος της πρότασης αφορά την παρακολούθηση ασθενών με γλοιοβλάστωμα. Εκτός από τις τυπικές διαδικασίες μαγνητικής απεικόνισης, θα υπάρχει παρακολούθηση των ασθενών από το αίμα τους. Η ιδέα βασίζεται στο εύρημα ότι μικροσωματίδια που προέρχονται από γλοιοβλάστωμα (γνωστά ως «εξωσώματα») που φέρουν βιοδείκτες όγκου, μπορούν να απομονωθούν από τον ορό ασθενών με γλοιοβλάστωμα. Επομένως, σε αυτόν τον στόχο θα υπάρξει απομόνωση του κλάσματος των μικροσωματιδίων από το περιφερικό αίμα από κάθε ασθενή και επακόλουθη ανίχνευση της παρουσίας ή της απουσίας βιοδεικτών που είχαν διαπιστωθεί προηγουμένως ότι εκφράζονταν από τους όγκους των ασθενών στο Στόχο 1.

 

3. Εξατομικευμένη θεραπεία βασισμένη σε μοριακά ευρήματα

Στον τρίτο στόχο της πρότασης θα χρησιμοποιηθούν όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται τόσο στους Στόχους 1 όσο και στο 2, προκειμένου να σχεδιαστεί μια εξατομικευμένη θεραπεία για κάθε ασθενή με γλοιοβλάστωμα. Η μέθοδος της στοχευμένης χορήγησης φαρμάκων θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας νανοτεχνολογία. Τα νανοσωματίδια που είχαν τροποποιηθεί προηγουμένως για να περιέχουν το κατάλληλο φάρμακο για κάθε ασθενή με γλοιοβλάστωμα θα δημιουργηθούν και θα παραδοθούν κατάλληλα στον αντίστοιχο ασθενή.