Ποιοί είμαστε

PhD, MS

Φωτεινή Μ. Πούλιου

Βιοτεχνολόγος, Ερευνήτρια
PhD, MS

Φερενίκη Δ. Περπεροπούλου

Βιοτεχνολόγος, Ερευνήτρια