Πρόγνωση - Διάγνωση

Πρόγνωση - Διάγνωση

   Οι μοριακές αναλύσεις προγνωστικού και διαγνωστικού χαρακτήρα για τα ογκολογικά νοσήματα πραγματοποιούνται με σκοπό την ακριβή πρόγνωση της ασθένειας όπως και την ανίχνευση μορίων-στόχων για την σωστή επιλογή της θεραπευτικής προσέγγισης ή για πρόβλεψη ανταπόκρισης των ασθενών σε χημειοθεραπείες. Για παράδειγμα εξετάζεται η έκφραση γονιδίων που περιλαμβάνουν :

  • Κυτταρικούς υποδοχείς κινάσης τυροσίνης
  • Ορμονικούς υποδοχείς
  • Αναπτυξιακούς παράγοντες
  • Μεταγραφικούς παράγοντες
  • Ογκοκατασταλτικά γονίδια
  • Αντιαποπτωτικά γονίδια
  • Μιτωτικά γονίδια
  • Γονίδια που συνδέονται με την ανταπόκριση των καρκινικών κυττάρων σε κοινά χημειοθεραπευτικά φάρμακα.