Σιωπηλή Φλεγμονή – Οξειδωτικό Στρες

Ένας αόρατος εχθρός για τον οργανισμό…

Κάνοντας λόγω για σιωπηλή φλεγμονή εννοούμε τη διαδικασία κατά την οποία τα λευκά κύτταρα του αίματος παράγουν ουσίες που σκοπό έχουν να προστατεύσουν τον οργανισμό από κάποια μόλυνση, χωρίς όμως κανένα σύμπτωμα. Γνωρίζουμε πως η σιωπηλή φλεγμονή συμβάλλει τόσο στην παθογένεση όσο και στη γήρανση του οργανισμού. Το ‘’κλειδί’’, όμως, βρίσκεται βαθιά μέσα στο κύτταρο και τους μηχανισμούς του. Με τον συγκεκριμένο μοριακό έλεγχο μπορούμε να αποκαλύψουμε την κατάσταση φλεγμονής του οργανισμού και να προσδιορίσουμε τις πιθανές αιτίες, βελτιώνοντας έτσι την υγεία και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Επιπλέον, το οξειδωτικό στρες αντιπροσωπεύει μια διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής δραστικών μορφών οξυγόνου και της ικανότητας ενός βιολογικού συστήματος να αδρανοποιεί τα τοξικά αυτά μόρια και να επισκευάζει τις βλάβες που προκαλούν. Οι δραστικές μορφές οξυγόνου βλάπτουν όλα τα συστατικά του κυττάρου, συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνών, των λιπιδίων και του DNA.

Προκύπτει εξαιτίας της δημιουργίας μεγάλων ποσοτήτων ελεύθερων ριζών που δεν μπορούν ή δεν προλαβαίνουν να εξουδετερωθούν από τα αντιοξειδωτικά συστήματα του οργανισμού.

Αν λοιπόν το οξειδωτικό στρες επιδρά για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσει ποικίλες παθολογικές καταστάσεις από χρόνιες λοιμώξεις, φλεγμονώδη νοσήματα και νευροεκφυλιστικές ασθένειες μέχρι καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνο. Επιπλέον, το οξειδωτικό στρες θεωρείται από τους σημαντικότερους παράγοντες που προκαλεί πρόωρη γήρανση γεγονός που επιβεβαιώνεται από πρόσφατες επιστημονικές έρευνες.

O έλεγχος τόσο της σιωπηλής φλεγμονής όσο και του οξειδωτικού στρες πραγματοποιείται με τη λήψη ενός δείγματος αίματος. Ο μοριακός έλεγχος πραγματοποιείται με ποσοτική μέτρηση της έκφρασης κατάλληλων γονιδίων-βιοδεικτών και αξιολόγηση των παραγομένων τιμών έκφρασης για να διαπιστωθεί αν υπάρχει απόκλιση από τα φυσιολογικά όρια.