Γονιδιακή έκφραση (ποσοτικός προσδιορισμός) για μεταγραφικούς παράγοντες

 

  • P53 (όγκοι του εγκεφάλου, σαρκώματα, λευχαιμία, καρκίνος του μαστού)

Η p53 (επίσης γνωστή ως πρωτείνη 53 ή όγκου πρωτεΐνη 53), είναι μια ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη που στον άνθρωπο κωδικοποιείται από το γονίδιο ΤΡ53. Η p53 είναι κρίσιμη σε πολυκύτταρους οργανισμούς , όπου ρυθμίζει τον κυτταρικό κύκλο και έτσι λειτουργεί ως ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη που εμπλέκεται στην πρόληψη του καρκίνουΈχει πολλούς μηχανισμούς με αντικαρκινικές λειτουργίες, και παίζει ρόλο στην απόπτωση, τη γονιδιωματική σταθερότητα, και την αναστολή της αγγειογένεσηςΕάν το γονίδιο Ρ53 έχει υποστεί βλάβη, τότε η καταστολή του όγκου μειώνεται σοβαρά.

  • HOXB13

Η ομοιοακολουθίας πρωτείνη Hox-B13 είναι μια πρωτεΐνη που στον άνθρωπο κωδικοποιείται από το HOXB13 γονίδιο . Αυτό το γονίδιο κωδικοποιεί ένα παράγοντα μεταγραφής που ανήκει στην οικογένεια του γονιδίου ομοιοακολουθίας. Τα γονίδια αυτής της οικογένειας είναι απαραίτητα για την εμβρυϊκή ανάπτυξη.

Ο δείκτης HOXB13: IL17BR έχει αναγνωριστεί για την πρόβλεψη του κλινικού αποτελέσματος κατά τον καθορισμό της επικουρικής μονοθεραπείας του καρκίνου του μαστού με ταμοξιφαίνη. Περαιτέρω μελέτες έχουν δείξει ότι η HOXB13 ειδικότερα μπορεί να υποδείξει όφελος της παρατεταμένης θεραπείας με ταμοξιφαίνη. Ασθενείς με υψηλή έκφραση HOXB13 σε όγκους δεν επωφελούνται από παρατεταμένη θεραπεία, υποδηλώνοντας ότι η HOXB13 μπορεί να εμπλέκεται στην αντίσταση με ταμοξιφαίνη. Δεν έχουν γίνει μελέτες σχετικά με τα επίπεδα της πρωτεΐνης της HOXB13 στον καρκίνο του μαστού. Η θεραπεία ασθενών με Tamoxifen σε όγκους με θετικούς οιστρογονικούς υποδοχείς που δεν εκφράζουν καθόλου ή χαμηλά επίπεδα HOXB13, είχαν όφελος από την ταμοξιφαίνη από την άποψη της πλέον μακρινής επιβίωσης χωρίς υποτροπή. Υψηλή έκφραση του HOXB13 σχετίζεται με μειωμένο όφελος από tamoxifen, πράγμα που υποδεικνύει ότι το επίπεδο πρωτεΐνης της HOXB13 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας προγνωστικός δείκτης για τη θεραπεία με tamoxifen.

 

  • PAX8

Ο PAX 8 είναι ένας παράγοντας μεταγραφής που είναι απαραίτητος για την εμβρυϊκή ανάπτυξη του νεφρού και του θυρεοειδή. Μπορεί επίσης να παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του όγκου σε αυτά τα όργανα.

 

 

  • C-MYC
  • N-MYC
  • TrkA
  • p16INK4A