Οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για την ανταπόκριση του όγκου σε θεραπείες που στοχεύουν στο EGFR

1) KRAS (EXON 2) MUTATIONS DETECTION: no mutations present

2) BRAF (V600E) MUTATION DETECTION: no mutation present

3) PI3K (EXONS 9, 20) MUTATIONS DETECTION: no mutations present

4) EGFR expression: high expression

5) ERBB3 expression: normal expression (not overexpressed)

6) PTEN expression: normal expresssion (not deleted)